การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหา การโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผศ. ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวชศิริ  รองเลขาธิการ กสทช. และ เภสัชกร มรกต จรูญวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณะสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหา การโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการแทนรองเลขาธิการ กสทช. ร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางการมอบหมายอำนาจหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบและกำกับดูแลเนื้อหาก่อนออกอากาศให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำกับดูแลในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแกรนด์ ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร
 

Create by  -   (8/18/2023 3:50:08 PM)

Download

Page views: 91