สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพส่งเอกสารที่มีตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสทช. ไปหาประชาชน


สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า เอกสารดังกล่าวเป็น เอกสารปลอมสำนักงาน กสทช. ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งต่อโดยเด็ดขาด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ : กสทช. Call center 1200 (โทรฟรี)
 

Create by  -   (8/21/2023 1:55:42 PM)

Download

Page views: 76