กสทช. และกระทรวงดีอีเอส หารือร่วมกันด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและกิจการอวกาศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. ได้มีการหารือร่วมกับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) และคณะ ในประเด็นด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและกิจการอวกาศ อาทิ โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โครงการดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit Satellite: LEO) และการขออนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Rights) รวมทั้งประเด็นการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 4 นอกจากการหารือดังกล่าว ทางกระทรวงดีอีเอสได้กล่าวขอบคุณทาง กสทช. ในการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และในเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับประเด็นการส่งข้อความสั้น (SMS) ที่เป็นการหลอกลวง เป็นต้น
 

สร้างโดย  -   (24/8/2566 17:01:59)

Download

Page views: 125