การประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงาน Korea Communications Commission (KCC) สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงาน Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ประเทศอินเดีย

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงานKorea Communications Commission (KCC) สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงาน Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ประเทศอินเดีย
        การประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงาน Korea Communications Commission (KCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง การสื่อสาร และการคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr. Lee Sang-In รองประธานคณะกรรมการหน่วยงาน KCC ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อาทิ ประเด็นการจัดการกับปัญหาโทรศัพท์และข้อความหลอกลวงของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งปัญหาส่วนมากเกิดจากการโทรศัพท์หลอกลวงเป็นหลัก (Voice Phishing) โดยมิจฉาชีพมักโทรมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงยังคงมีความท้าท้ายในการควบคุมและการดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหานี้อยู่ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการกับปัญหาภัยการหลอกลวงทางโทรศัพท์ ของประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสบผลสำเร็จมากในปัจุบัน นอกจากนี้หน่วยงาน KCC ยังได้กล่าวถึงแนวทางการกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ อาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Metaverse ซึ่งได้ริเริ่มออกนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บริการดังกล่าวแล้ว การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันนี้ในการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานนับตั้งแต่มีการลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ในปี ค.ศ. 2017
        ในระหว่างการประชุม GSMA Mobile 360 APAC ประธาน กสทช. ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ Dr. P.D. Vaghela ประธานหน่วยงาน Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศอินเดีย โดยได้หารือในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในอนาคต รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ over-the-top (OTT) ของประเทศอินเดีย ซึ่งประเทศอินเดียเพิ่งออกนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้งานกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ยังหารือเรื่องกิจการโทรคมนาคมของประเทศอินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายมากสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ อินเดียเพิ่งได้ทำการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ไปเมื่อปี ค.ศ. 2022 และออกใบอนุญาตการใช้งานโครงข่าย 5G ในหลายภาคธุรกิจทั้งกิจการ IMT และการใช้งานแบบเครือข่ายส่วนตัว    

Create by  -   (9/15/2023 10:42:48 AM)

Download

Page views: 84