การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์

วันที่ 15 กันยายน 2566 กสทช. รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและต้นแบบดัชนีราคา ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามสภาพตลาดในกิจการโทรคมนาคม ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/15/2023 3:53:31 PM)

Download

Page views: 68