สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2566

สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2566 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ ดังกล่าว ได้ที่ ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เอกสารแนบ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2271 7600 ต่อ 5714,5715

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/31/2023 4:44:42 PM)

Download

Page views: 43