การจัดอบรม “ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้บริหารเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อองค์กร”

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการจัดอบรม “ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้บริหารเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อองค์กร” พร้อมด้วย นางสาวอรดา เทพยายน รักษาการแทนผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ร่วมกล่าวรายงานการอบรม โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อองค์กร และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช.” กรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อองค์กร และการนำเสนอแผนการดำเนินงานในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการต่อไป ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (11/1/2023 11:30:32 AM)

Download

Page views: 51