การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐ

        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้แทนจากคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมฯ ที่มี พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการฯ ที่มี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สตช. DSI ปปง. ธปท. สกมช. ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้วย
        ที่ประชุมได้หารือร่วมกัน โดยมีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. ที่มีความสำคัญต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ยืนยันตัวตนผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์) เพื่อไม่ให้กระทบและเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไป และ 2.(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตและกำกับดูแลสถานีวิทยุคมนาคมบริเวณชายแดน มีสาระสำคัญ คือการกำหนดแนวการอนุญาตและกำกับผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ซึ่งได้มีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบริเวณชายแดน การจัดทำร่างประกาศดังกล่าว มีผลมาจากปฎิบัติการกวาดล้างและจับกุมการลักลอบให้บริการโทรคมนาคมบริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ณ จ.สระแก้ว จ.เชียงราย และ จ.จันทบุรี ซึ่งพบสถานีโทรคมนาคมและเสาสัญญาณเถื่อนที่ผิดกฎหมาย โดยจากตรวจสอบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบเสาสัญญาณของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กระจายสัญญาณให้บริการในบริเวณชายแดนเกินกว่าที่ กสทช.กำหนด เป็นเหตุให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บพนันออนไลน์ ตั้งฐานปฎิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน  
        โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนของ กสทช. เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พล.ต.อ.ดร.ณัฐธรฯ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการขจัดภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออน์ไลน์ โดยจะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมของประเทศกัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia : TRC) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญกรรมทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

Create by  -   (11/3/2023 10:04:10 AM)

Download

Page views: 90