สำนักงาน กสทช. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเป็นต้นแบบในการขยายองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยรางวัลโล่เกียรติยศจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน โดดเด่น ในแต่ละประเภท ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับคะแนนสูงสุด ประเภทกลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยคะแนน 98.48 คะแนน โดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
 

Create by  -   (11/3/2023 2:58:21 PM)

Download

Page views: 40