สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2023 ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดประเภทหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/6/2023 2:54:21 PM)

Download

Page views: 55