การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
        หลังจากนั้นในวันเดียวกัน กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. ภาค 3 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

 

Create by  -   (11/8/2023 3:09:24 PM)

Download

Page views: 36