สำนักงาน กสทช. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระสงฆ์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงาน กสทช. นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดยานนาวา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กสทช. รองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,342,059.79 บาท (ยอด ณ วันที่ 10 พ.ย. 2566)
        ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สถานศึกษาละ 20,000 บาท
 

Create by  -   (11/13/2023 1:53:13 PM)

Download

Page views: 31