การสัมมนาเรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในสื่อ” ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในสื่อ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุให้ผู้ทำหน้าที่สื่อทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังค่านิยมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐานสื่อที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ต่อไป ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (11/13/2023 4:39:45 PM)

Download

Page views: 69