โครงการ Digital Skills for Media Industry

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ร่วมพิธีเปิดโครงการพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน Digital Skills for Media Industry โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การต้อนรับ และเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานภายใต้โครงการ Digital Skills for Media Industry โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โครงการ Digital Skills for Media Industry มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่ ทั้งนี้ ภายในมีกิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของโครงการ Digital Skills for Media Industry มีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรวมกว่า 10 ท่านร่วมถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมสื่อของภาครัฐ ผลการศึกษาอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัลจากประเทศต้นแบบ และการเสวนาจากผู้บริหารสื่อที่มาร่วมสะท้อนทิศทางสื่อไทยในปี 2567 งานสื่อยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชันใกล้ตัว รวมไปถึงจรรยาบรรณสื่อในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการปูพื้นฐานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนเข้าสู่หลักสูตรที่แตกต่างกันตามความสนใจและบทบาทในองค์กร ซึ่งมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงภาพยนต์ สยามภวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์
 

Create by  -   (11/15/2023 10:10:42 AM)

Download

Page views: 65