นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รสทช. รก. ลสทช. เข้าร่วมประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 และเป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ในสาขา Digital Government Award ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

     วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 และเป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
     รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award จัดขึ้นโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ประกอบด้วย 24 เขตเศรษฐกิจ (ประเทศ) ทั่วเอเชียแปซิฟิก และการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง Science and ICT สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีหน่วยงานอื่นที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น Sarawak State Government กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น
 

Create by  -   (11/16/2023 3:11:06 PM)

Download

Page views: 24