ข้อมูลใบอนุญาต/ประกาศนียบัตรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม บนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)


บริการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต ประกาศนียบัตร และบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ออกโดย กสทช. ระบบมีการแจ้งเตือนวันหมดอายุให้ทราบก่อนถึงวันหมดอายุ รวมทั้งสามารถต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแสดงผลรายละเอียดของบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบ Virtual Card
แนะนำการใช้งานแอปฯ ทางรัฐ (คลิก)
ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ (คลิก)

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/12/2566 14:44:02)

Download

Page views: 346