การอบรมหลักสูตรการถูกตรวจสอบโดย DPO Taskforce

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรดา เทพยายน รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการถูกตรวจสอบโดย DPO Taskforce โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าถึงที่มาและความสำคัญของการตรวจประเมิน อธิบายเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) อธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และอธิบายหลักเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล (UK ICO Accountability framework) และมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายในของสำนักงาน กสทช. ณ หอประชุมสายลม 5021 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (2/15/2024 3:47:37 PM)

Download

Page views: 80