กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ ปี 4 ตอน เด็กไทยหัวใจอาเซียน” และยังได้รับเกียรติจาก กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลชาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการสายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการสายงานคลื่นความถี่และภูมิภาค ร่วมเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสุนกมากมาย

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 12:15:46 PM)