ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Download

  • ปก-สนง-กสทช-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ.pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-เปลี่ยนแปลงระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ-(1).pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-เปลี่ยนแปลงระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:28:28 PM)