สำนักงาน กสทช. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กสทช.พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องโนนสุวรรณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบกิจการฯ ต่อไป

    การจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ได้จัดครั้งสุดท้ายของปีนี้ ผู้ที่ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งในปี 2559 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้จาก website ของสำนักงาน กสทช.

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:42:42 PM)