บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. รับรองผลการประมูลทีวีดิจิตอล สิ้นสุด Silent Periodพร้อมเห็นชอบโครงข่ายทีวีดิจิตอลนำร่อง 11 จังหวัด

วันนี้ (6 มกราคม 2557) พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  พร้อมด้วยกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5 ท่าน และเลขาธิการ กสทช.  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งมีมติในวาระสำคัญ ดังนี้
เรื่องแรกที่ประชุม กสท. ได้มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ทั้ง 4 หมวดหมู่ ดังนี้
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้แก่
    ผู้ชนะลำดับที่ 1 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ราคาที่ประมูล 3,530 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 2 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ราคาที่ประมูล 3,460 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ราคาที่ประมูล 3,370 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 4 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ราคาที่ประมูล 3,360 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ราคาที่ประมูล 3,340 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 6 ร่วม บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ราคาที่ประมูล 3,320 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 6 ร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ราคาที่ประมูล 3,320 ล้านบาท
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้แก่
    ผู้ชนะลำดับที่ 1 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ราคาที่ประมูล 2,355 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 2 บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด ราคาที่ประมูล 2,315 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ราคาที่ประมูล 2,290 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 4 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ราคาที่ประมูล 2,275 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 5 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ราคาที่ประมูล 2,265 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ราคาที่ประมูล 2,250 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ราคาที่ประมูล 2,200 ล้านบาท
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้แก่
    ผู้ชนะลำดับที่ 1 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ราคาที่ประมูล 1,338 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 2 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ราคาที่ประมูล 1,330 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด ราคาที่ประมูล 1,328 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 4 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ราคาที่ประมูล 1,318 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 5 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ราคาที่ประมูล 1,316 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 6 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ราคาที่ประมูล 1,310 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 7 บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่ประมูล 1,298 ล้านบาท
หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 3 ใบอนุญาต ได้แก่
    ผู้ชนะลำดับที่ 1 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ราคาที่ประมูล 666 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ราคาที่ประมูล 660 ล้านบาท
    ผู้ชนะลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด ราคาที่ประมูล 648 ล้านบาท
 
     ทั้งนี้ทางสำนักงาน กสทช. จะประกาศรับรองผลการประมูลในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และส่งหนังสือแจ้งผลการประมูลอย่างเป็นทางการแก่ผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน เพื่อผู้ชนะการประมูลจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงาน กสทช. ต่อไป  โดยการรับรองการประมูลในวันนี้ถือเป็นการสิ้นสุด Silent Period  ตามประกาศของ กสทช.และทาง กสท.จะนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. ในครั้งต่อไป
     นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. ได้เห็นชอบแผนการดำเนินการติดตั้ง และกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปีที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่
-กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, เชียงใหม่, สงขลา มีกำหนดการให้บริการ 1 เมษายน 2557
-อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, ระยอง มีกำหนดการให้บริการ 1พฤษภาคม 2557
-สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุโขทัย, ขอนแก่น, อุดรธานี มีกำหนดการให้บริการ 1 มิถุนายน 2557
     
     ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ได้มีมติพิจารณาเชิญผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิตอล 17 ราย     24 ช่องรายการ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล  เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลสู่ประชาชน        

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลกสท-6ม-ค-57.doc

Create by  -   (3/15/2016 2:28:02 PM)

Download

Page views: 2515