รองเลขาธิการ กสทช. ลงพื้นที่สนามหลวงตรวจสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสถานีชั่วคราวพร้อมให้บริการประชาชนเต็มที่

     นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ได้เดินทางมาให้กำลังใจสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA (Volunteer Radio Association) ที่ได้มาตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารของสมาชิกวิทยุสมัครเล่นในหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นหน่วยอาสาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในแต่ละวันสมาชิกวิทยุสมัครเล่นจะได้รับแจ้งเด็ก และคนพลัดหลงบริเวณโดยรอบสนามหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสารเพื่อตามหาเด็กและคนที่พลัดหลงให้ด้วยจิตอาสา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารจะแต่งกายด้วยเสื้อกั๊กสีเขียวสะท้อนแสงคอยให้ความช่วยเหลืออยู่บริเวณโดยรอบสนามหลวง ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้

     นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งเอไอเอส ทรู ดีแทค CAT และ TOT ที่ตั้งสถานีชั่วคราวในสนามหลวงเพื่อให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และให้ใช้ไวไฟได้ฟรี อย่างไรก็ตามหลังจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องระบบการสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ก็พบว่าสายสื่อสารยังไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะจัดสายสื่อสารในสนามหลวงให้เป็นระเบียบสวยงาม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ในสนามหลวง และช่วงที่สอง หากมีการก่อสร้างพระเมรุมาศ จะมีการขยับเสาออกไปบริเวณพื้นที่โดยรอบแทน

     ทั้งนี้หลักการดำเนินงานจากนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงปลอดภัยของเสาไฟฟ้าที่ขอใช้จากกรุงเทพมหานคร(กทม.) โดยผู้ให้บริการต้องใช้เสาและสายไฟเบอร์ร่วมกัน และต้องจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบสวยงาม นอกจากนี้จะมีการประสานงานไปยัง กทม. และกรมศิลปากร ให้มีการปรับสีอุปกรณ์ให้กลมกลืนไปในแนวเดียวกันด้วย

     “จากการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะนี้พบว่าทุกเครือข่าย คุณภาพการให้บริการด้านสัญญาณยังเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน กสทช. เรื่องต่อไปที่จะทำคือทัศนียภาพความสวยงามของสายสื่อสารของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มาตั้งจุดให้บริการในสนามหลวง” นายก่อกิจ กล่าว
--------------------------------------------------------------

Download

  • 021159-Press-Release-รองเลขาฯ-สายงานกิจการโทรคมนาคม-ตรวจเยี่ยมจุดบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณสนามหลวง.doc

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/2/2016 5:11:12 PM)