สำนักงาน กสทช. มอบโล่ ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อขอบคุณการให้ ความร่วมมือในการจัดทำระบบรับแจ้งเหตุค้ามนุษย์ในต่างแดน

สำนักงาน กสทช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เรื่อง การจัดทำและพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทย         ในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่บุคคลและองค์กรภายในประเทศควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศมีความพยายามร่วมมือในการแก้ไขปัญหา สำนักงาน กสทช. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงและผลักดันการใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับกระทรวง พม. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการแก้ไขสังคมภายใต้ระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก

โดยการดำเนินการดังกล่าว บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการพัฒนาระบบ รวมทั้งการติดตั้งและการเชื่อมต่อโครงข่ายของระบบการรับแจ้งเหตุดังกล่าว สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. จึงได้มอบโล่ ให้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยมีนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ เป็นอย่างดี

 “การทำงานของระบบการรับแจ้งเหตุนี้ ผู้แจ้งเหตุจากต่างประเทศ สามารถส่งข้อความ SMS(มีค่าใช้จ่าย) หรือโทรเข้ามายังระบบรับแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์ + 66 99 130 1300 (ฟรี) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเหตุ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. กระทรวง พม. และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จะร่วมกันดำเนินการพัฒนาระบบต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับแจ้งเหตุให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายฐากร กล่าว

Download

  • Press-Release-สำนักงาน-กสทช-มอบโล่-ให้-ทรู-V5.doc

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (15/12/2560 10:06:24)

Download