สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลารอบ 2 ให้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 61

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลารอบ 2 ให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์จากสำนักงาน กสทช. ว่าเป็นครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิตอลที่สามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 จากเดิมที่สามารถใช้สิทธิ์แลกได้แค่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการแลกในรอบแรก

ทั้งนี้ เหตุผลที่สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์รอบ 2 เนื่องจาก ที่ผ่านมาทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่เป็นผู้นำส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ให้กับประชาชน ในการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวยังถึงมือประชาชนจำนวนน้อย ทำให้ประชาชนไม่รับรู้ถึงสิทธิ์การได้รับคูปองทีวีดิจิตอลของตนเอง แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และได้ทำการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ไปยังประชาชนอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ประชาชนได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ทำให้มีความตื่นตัว ที่จะมาใช้สิทธิ์แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล ก่อนที่จะมีการยุติทีวีแอนะล็อก  สำนักงาน กสทช. จึงได้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ออกไปอีก 3 เดือน

นายฐากร กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์รอบ 2 นี้เฉพาะครัวเรือน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 3.ครัวเรือนที่ไม่ทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้าน

ข้อมูลจากสำนักงาน กสทช. พบว่า จำนวนคูปองดิจิตอลทีวีทั้งหมดที่สำนักงาน กสทช. แจกออกไปตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 17,555,958 ใบ ยอดคูปองที่ประชาชนนำมาแลกทั้งหมดจนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 มีจำนวน 9,836,038 ใบ คิดเป็น 56.03%

“การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้าย โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแลกคูปองทีวีดิจิตอลโดยนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ์ ณ จุดบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือจะใช้บริการลงทะเบียนแบบเลือกรุ่นกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ออกให้ถึงที่พักอาศัยของประชาชน โดยสามารถเลือกยี่ห้อหรือรุ่นและนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์กลับบ้านได้ทันที หรือนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตอล” นายฐากร กล่าว

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (20/12/2560 15:13:20)

Download