สำนักงาน กสทช. เผยยอดขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศ ถึงวันที่ 9 ม.ค.61 กว่า 8พันเครื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผย จำนวนการลงทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 มียอด ขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น 8,391 เครื่อง แยกเป็นขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 7,685 เครื่อง (สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง 3,813 เครื่อง และส่วนภูมิภาค 3,872 เครื่อง) และขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 706 เครื่อง

ทั้งนี้ ยอดการขึ้นทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมการขึ้นทะเบียน ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งมายังสำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/1/2561 8:42:37)

Download