กสทช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ยูโซ่ เน็ต (USO NET) โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรี ก่อนเปิดให้บริการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (25 ม.ค. 2561) สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ยูโซ่ เน็ต (USO NET) โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรี โดยจะมีการทดลองส่งการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference ระหว่างครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี กับครู นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และมีการทดสอบระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

นายฐากร กล่าวว่า ศูนย์ยูโซ่ เน็ต (USO NET) โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรีเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. โดยเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จครบ 100% ภายในเดือน ส.ค. 2561 ภายในหมู่บ้านพื้นที่โครงการจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 30 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมการบำรุงรักษาฟรี มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO NET) 763 ศูนย์ พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน ให้บริการฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวม 1,317 แห่ง รวมถึงมีจุดเชื่อมต่อไวไฟ(WiFi Access Point ) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 3,149 จุด (หมู่บ้านละ 1 จุด) ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการกว่า 775,027 ครัวเรือน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีโอกาสริเริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ ที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ เป็นการดำเนินการตามนโยบายอินเทอร์เน็ตประชารัฐของรัฐบาล ที่จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนเมืองกับคนในพื้นที่ชายขอบ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เช่น การรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการมาลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแพ็คเกจ 30/10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) มูลค่า 200 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ฟรี ด้วย” นายฐากร กล่าว

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (25/1/2561 15:30:24)

Download