เลขาธิการ กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 2 จำนวน 4301.40 ล้านบาทแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ ( 16 ก.ค. 2561) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 895-905 MHz คู่กับ 940-950 MHz ที่ราคาประมูล 80,949.78 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 4,020 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 281.40 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 68,045.58 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
สำหรับงวดที่ 3 จะต้องชำระเงินค่าประมูลจำนวน 4,020 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 281.40 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงินภายในวันที่ 16 ก.ค. 2562 และสำหรับงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 63,744.18 ที่เหลือเป็นจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2563
ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz รอบที่ 1 ในปี 2558 บริษัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 905-915 MHz คู่กับ 950-960 MHz ที่ราคาประมูล 81,638.86 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz รอบที่ 2 ในปี 2559 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ฯ ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 895-905 MHz คู่กับ 940-950 MHz ที่ราคาประมูล 80,949.78 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมแล้วการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ทำรายได้เข้ารัฐ 162,588.64 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งออกเป็น 4 งวด งวดแรกชำระ 8,040 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 2 ชำระ 4,020 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ 3 ชำระ 4,020 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่ผ่านมา บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่มาแล้ว 2 งวด เป็นจำนวน 12,904.20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ในงวดแรดมาแล้ว จำนวน 8,602.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมด 21,507 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแล้ว
 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (16/7/2561 12:14:55)

Download