สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายสื่อสารบนเส้นทางถนนพระราม 5 และเส้นทางถนนกรุงเกษม เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายสื่อสารบนเส้นทางถนนพระราม 5 และเส้นทางถนนกรุงเกษม เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)กล่าวว่า วันนี้ (23 ก.ค. 2561) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณสะพานอรทัย ถนนพระราม 5 ซอยข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับเส้นทางที่สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยนั้น เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพิ่มเติม ได้แก่ เส้นทางถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกสะพานแดง
ถึงทำเนียบรัฐบาล (สะพานอรทัย) ระยะทาง 4.2 กม. และเส้นทางถนนกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์ถึงตลาดโบ๊เบ๊ ระยะทาง 2.8 กม. โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองเส้นทางมีความยากในการดำเนินการ เนื่องจากมีพื้นที่ให้ปีนเสาไฟฟ้าเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารเพียงเล็กน้อย และมีวัชพืชขึ้นรก ประกอบกับปัญหาการจราจรมีรถเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเวลาน้อยในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน แต่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    นายฐากร กล่าวต่อว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นการช่วยปรับภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม และมีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2561 มีจำนวน 23 เส้นทาง ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร ซึ่งสามารถดูแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.  2561 ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th  หรือ https://bit.ly/2JutTmO  

 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (23/7/2561 16:51:16)

Download