เลขาธิการ กสทช. เผยไตรมาส 1 ปี 61 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์มือถือของโอเปอร์เตอร์รวมทุกค่ายอยู่ที่ 69,200 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อนหน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)กล่าวว่า จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ของสำนักงาน กสทช. พบว่า รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 69,200 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาส 4 ของปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 68,700 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากบริการเสียงและรายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง 62,900 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 6,300 ล้านบาท

สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ APRU ในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 241 บาท เมื่อแยกประเภทเป็น บริการระบบพรีเพด หรือระบบเติมเงิน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 154 บาท เท่ากับไตรมาส 4 ของปี 2560 ส่วนระบบโพสต์เพด หรือระบบรายเดือน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 532 บาท ลดลงจากไตรมาส 4 ของปี 2560 อยู่ 5 บาท ในส่วนของอัตราค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 1 ปี 2561 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41 บาทต่อนาที ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 4 ของปี 2560) ร้อยละ 4.7 โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 4 ปี 2560 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 บาทต่อนาที

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (26/7/2561 14:04:25)

Download