ก่อนเคาะประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่ ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. เผยรายได้ที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ ตั้งแต่ปี 55-61 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,333 ล้านบาท และการลงทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 55-60 สูงถึง 461,403.50 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ก่อนเคาะประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. เผยรายได้ที่เกิดจากการประมูลคลื่นตั้งแต่ปี 2555-2561 ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz และ 1800 MHz ครั้งล่าสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,333 ล้านบาท สำหรับงบลงทุนของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นของผู้ประการโทรคมนาคม 3 รายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท TRUE และกลุ่มบริษัท DTAC ตั้งแต่ปี 2555-2560 รวมเป็นเงินสูงถึงสูงถึง 461,403.50 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของแต่ละกลุ่มบริษัทว่ามีการลงทุนเท่าไหร่ มีการประมูลได้คลื่นไหน ชนะการประมูลด้วยมูลค่าเท่าไหร่ ปรากฏไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

Download

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (28/9/2561 9:34:09)

Download