ความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถาบันการเงินในการให้บริการพร้อมเพย์และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

เรื่อง ความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถาบันการเงินในการให้บริการพร้อมเพย์และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

 

          สถาบันการเงิน 20 แห่งร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ราย เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถระบบการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสมัครบริการพร้อมเพย์ ดีเดย์เริ่มใช้งาน 1 มกราคม ปีหน้า พร้อมขยายความร่วมมือไปยังบริการทางการเงินและบริการโทรคมนาคมใหม่ยุค 5G

          นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย และนายสุพจน์ เธียรวุฒิเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันแถลงความก้าวหน้าในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงิน 20 แห่งร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ราย ในการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการ upgrade การใช้รหัส USSD*179 โดยเพิ่มการใช้รหัสอ้างอิงหรือ reference code และการเชื่อมต่อตรงระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของสถาบันการเงินกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งทำให้การลงทะเบียนพร้อมเพย์มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่านช่องทางอื่น เช่น ตู้เอทีเอ็ม ได้ ทั้งนี้ ระบบจะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป การดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เริ่มให้บริการพร้อมเพย์ที่ ในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนด้วยเลขหมายโทรศัพท์กว่า 16 ล้านเลขหมาย และมีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงกว่า 3.9 ล้านล้านบาท และมียอดการโอนต่อครั้งประมาณ 5,100 บาท

          ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 อุตสาหกรรมเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมแรกที่ภาคเอกชนทำการเชื่อมต่อ/แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถได้รับประโยชน์ในวงกว้าง เป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง และจะพัฒนาและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนทั้งบริการทางการเงินและโทรคมนาคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่มีการให้บริการ 5G เกิดขึ้น อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0 2356 7046

E-mail:[email protected]

สำนักงาน กสทช.

สำนักสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 2215

E-mail: [email protected]

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ

โทรศัพท์ 0 2051-9401 ต่อ 3001

E-mail: [email protected]

สมาคมธนาคารไทย

สำนักงานระบบการชำระเงิน

โทรศัพท์ 0 2558 7500

E-mail: [email protected]

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (1/11/2561 16:51:37)

Download