เลขาธิการ กสทช. เผยเตรียมรายงานสภาพปัญหาและข้อวิตกของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ ในการประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เลขาธิการ กสทช. เผยเตรียมรายงานสภาพปัญหาและข้อวิตกของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ ในการประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 12-14 พ.ย.นี้ พร้อมทั้งทำหนังสือถึงองค์การอนามัยโลกเพื่อขอความชัดเจนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Global Coordination of Research and Health Policy on RF Electromagnetic Fields หรือ G L O R E ) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2561 เพื่อรายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง โดยเฉพาะความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนคนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงองค์การอนามัยโลกเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือไม่ เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประชาชนคนไทยวิตกกังวลเป็นอย่างมาก และไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจน

ในการประชุมดังกล่าวนี้ สำนักงาน กสทช. จะรายงานสภาพปัญหาและข้อห่วงใย ความวิตกกังวลของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สำนักงาน กสทช. รวบรวมได้ อาทิ การนอนไม่หลับ เป็นมะเร็ง ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพอื่นๆ ให้ที่ประชุมฯ ซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรนานาชาติ อาทิ องค์กรนานาชาติเพื่อการวิจัยมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer หรือ IARC) องค์กรเพื่อการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไม่ก่อไอออน (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection หรือ ICNIPR) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) องค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสาร (Korea Communications Agency) องค์กรวิจัยด้านวิทยุคมนาคมแห่งชาติ (National Radio Research Agency) หน่วยงานกำกับดูแลของฝรั่งเศส (ANFR) หน่วยงานวิจัยจากประเทศฮังการี (NRIRR) หน่วยงานวิจัยแห่งชาติอิตาลี (CNR) หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารและคลื่นความถี่ของสหรัฐอเมริกา (FCC) สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institute of Health หรือ NIH) กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาจากการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกิดในประเทศไทย อันเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของไทย เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูล และรับฟังข้อมูล ปัญหาของประเทศต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย

นายฐากร กล่าวว่า ในวันหลังจากนั้นสำนักงาน กสทช. จะเข้าพบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกเพื่อขอหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อวิตกกังวลของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่ เพื่อให้ได้ความชัดเจน จะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการตั้งเสาสัญญาณ ไม่มีผลต่อสุขภาพ สำนักงาน กสทช. จะได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประชาชนจะได้สบายใจ ไม่กังวล การขยายโครงข่ายในประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปได้จนโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยครอบคลุมเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ อันจะส่งเสริมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนคนไทย

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (13/11/2561 11:39:23)

Download