นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานผลการดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของสำนักงาน กสทช.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของสำนักงาน กสทช. จากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้ง พูดคุย สอบถามการเรียนของนักเรียน ร.ร. บ้านป่าลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ร.ร.ควนเสม็ด อ.สะเดา จ.สงขลา และร.ร.บ้านซ่อง อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี ผ่านระบบ Tele Education และชมการรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคตา โดยแพทย์จาก รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ผ่านระบบ Tele Medicine ตามโครงการฯ ณ จุดสาธิตนิทรรศการโครงการฯ หน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (12/25/2018 11:21:52 AM)

Download

Page views: 183