สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มี.ค. 2562) สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. 2562 โดยสำนักงาน กสทช. ได้ให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และไวไฟ รวมทั้งให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไวไฟ ในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษก และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมชื่นชมพระบารมีในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ยังเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานการใช้ความถี่ของวิทยุสื่อสารของหน่วยงานราชการต่างๆ ในงานพระราชพิธีฯ รวมถึงการตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างหน่วยงานราชการด้วย
นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบ และสวยงาม โดยกำหนดแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และจัดระเบียบสายสื่อสาร
โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 Zone ดังนี้
        ZONE 1. เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทาง 3.48 กิโลเมตร ประกอบด้วย  ถนนอัษฎางค์  ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง และถนนราชินี แล้วเสร็จไม่เกิน 14 มี.ค. 2562
ZONE 2. เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทาง 1.53 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ และบริเวณรอบวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ระยะทาง 170 เมตรบริเวณถนน
สิบสามห้าง แล้วเสร็จไม่เกิน 20 มี.ค. 2562
เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและประสานงาน
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้นำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะแล้วเสร็จในวันที่ 10 มี.ค. 2562 และจะสามารถดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าออกได้ ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2562
เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงสามารถดำเนินการรื้อถอดเสาได้ทุกถนน ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารดำเนินการรื้อถอนสายไม่ใช้งานออก และมัดรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบที่เกิดกับประชาชนผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายละเอียดบริษัทเจ้าของสายสื่อสาร
ที่ดำเนินการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนสามรถประสานงานกับบริษัทให้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด อีกทั้ง สำนักงาน กสทช. ได้มีการประสานงาน กับ สำนักเขตกรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการเข้ารื้อถอนสายสื่อสารให้กระทบกับประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นให้น้อยที่สุด และให้การเข้าดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารดังกล่าว เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และรวดเร็ว
 

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (3/1/2019 1:53:19 PM)

Download

Page views: 118