25 ก.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดเชิญผู้ประกอบการทีวิดีจิตอล สมาคมทีวีดิจิทัล ผู้จัดทำเรตติ้งในประเทศไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อสื่อรายใหญ่ มีเดียเอเจนซี่รายใหญ่ ผู้ผลิตคอนเทนต์ ประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการจัดทำเรตติ้ง เพื่อหารือแนวทางการสำรวจเรตติ้ง พร้อมเสนอความเห็น ข้อดี ข้อเสีย เพื่อเป็นแนวทางในกำกับดูแลเรื่องเรตติ้งในประเทศไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 2562 นี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง สมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทย ผู้จัดทำเรตติ้งในประเทศไทย อันได้แก่ สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อสื่อรายใหญ่ อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ลอริอัล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โคคา โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นต้น กลุ่มผู้ผลิตเนื้อการรายการรายใหญ่ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (เรตติ้ง) พร้อมทั้ง หารือ ซักถาม ถกถึงข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำเรตติ้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องเรตติ้งในประเทศไทย และแนวทางในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ข้อ 14 ของสำนักงาน กสทช.
 
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (7/23/2019 10:11:53 AM)

Download

Page views: 180