เลขาธิการ กสทช. รับเรื่องร้องเรียนจากอดีตพนักงานช่อง 3 และบริษัทที่รับผลิตข่าวให้ช่อง 3 พร้อมให้ทั้ง 2 กลุ่ม เข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาในวันพรุ่งนี้ (8 ส.ค. 62) Representatives of the layoff from Channel 3 broadcaster submit a complaint to NBTC secretary general which will permit the affected persons and the channel executive to meet the relevant compensation sub-committee at 3 PM tomorrow

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ส.ค. 2562) ได้มีตัวแทนอดีตพนักงานช่อง 3 ละตัวแทนบริษัทที่รับผลิตข่าวให้กับช่อง 3 เข้าร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง เลือกปฏิบัติ รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งได้รับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนไว้ พร้อมนำกรณีดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยกรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ที่มีอนุกรรมการเป็นผู้แทนจากหน่วยงานอื่น อาทิ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการประชุมจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้จะได้เชิญตัวแทนอดีตพนักงานช่อง 3 ละตัวแทนบริษัทที่รับผลิตข่าวให้กับช่อง 3 ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว เข้ามาชี้แจง และจะเชิญผู้บริหารช่อง 3 เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงกับอนุกรรมการฯ ด้วย
สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการฯ เป็นคนกลางที่ต้องรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
“กรณีการเลิกจ้างพนักงานของช่องทีวีดิจิตอลที่ขอคืนใบอนุญาตเป็นประเด็นที่รัฐบาล สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ให้ความสำคัญ โดยจะดูแลพนักงานที่ถูกบอกเลิกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรม ต้องได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และจะมีการชดเชยเพิ่มอีก” นายฐากร กล่าว
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (8/7/2019 2:44:02 PM)

Download

Page views: 137