สำนักงาน กสทช. สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 62 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. เป็นเส้นทางใน กทม. 24 เส้นทาง ระยะทาง 27.21 กม. และเส้นทางใน 4 ภาค ทั่วประเทศ อีก 82 เส้นทาง ระยะทาง 247.918 กม.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 2562 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. แบ่งเป็นเส้นทางในกรุงเทพมหานคร 24 เส้นทาง ระยะทาง 27.21 กม. และเส้นทางใน 4 ภาค ทั่วประเทศ อีก 82 เส้นทาง ระยะทาง 247.918 กม.สำหรับเส้นทางในกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการนำจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางสำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ อาทิ เส้นทางถนนพระราม 5 เส้นทางกรุงเกษม เส้นทางถนนพระรามเก้าถึงแยกผังเมือง บริเวณแยกดินแดงตั้งแต่แยกวิภาวดีถึงแยกโบสถ์แม่พระฟาติมา เป็นต้น
ส่วนการดำเนินการในภูมิภาค สำนักงานฯ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปี 2562 รวม 4 ภาค ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 82 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 247.918 กม. แบ่งเป็น ภาคเหนือจำนวน 22 เส้นทาง ระยะทาง 49.189 กม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 28 เส้นทาง ระยะทาง 70.864 กม. ภาคกลางจำนวน 11 เส้นทาง ระยะทาง 46.17 กม. และภาคใต้จำนวน 21 เส้นทาง ระยะทาง 81.695 กม.
นายฐากร กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ได้มีการหารือจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารใน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 37.7 กม. และสำนักงานฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ถนน ได้แก่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 3.ถนนรัชดาภิเษก ส่วนในพื้นที่ภูมิภาค กฟภ. ได้แจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ว่ามีแผนจะจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นระยะทางรวมมากกว่า 4,000 กม. ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตามแผน โดยจะประสานงานและกำชับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกรายดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ขณะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารหากพบว่ามีเส้นทางใดที่อยู่นอกแผนการดำเนินงานสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานฯ จะเร่งนำเส้นทางเหล่านั้นบรรจุเข้าแผนเพื่อดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
“การจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนรองลงมาก็ทำให้ทัศนียภาพของถนนหนทาง บ้านเมือง เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่” นายฐากร กล่าว
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (1/9/2020 1:43:49 PM)

Download

Page views: 186