สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กมธ.สื่อสารฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กมธ.สื่อสารฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (11 กันยายน 2563) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สภาผู้แทนราษฎร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญของจังหวัดสระบุรีและเป็นเส้นทางที่อยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ในเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงดิน ซึ่งครอบคลุมการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยของประชาชน ลดผลกระทบจากความขัดข้องสัญญาณ และปัญหาด้านการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย รวมถึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (11/9/2563 16:29:08)

Download