สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น โมลาเบ

สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น โมลาเบ 

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท และทีโอที ให้ดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น โมลาเบ ที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2563 ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมทีมซ่อมบำรุงเพื่อเข้าแก้ไขกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และเตรียมความพร้อมเครื่องสำรองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมสั่งการให้สำนักงาน กสทช. ภาค เขต ทุกแห่งพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับพายุโมลาเบ และให้ศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมงในการสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงาน รวมถึงอาสาสมัคร ในการประสานงานข้อมูลข่าวสารกับนักวิทยุสมัครเล่นในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่าง
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เข้าใจถึงความจำเป็นในการสื่อสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีประชาชนมีความต้องการใช้งานเป็นจำนวนมากอย่างกรณีเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น หากเกิดปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้สามารถใช้งานได้ ประชาชนสามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (10/29/2020 6:53:33 AM)

Download

Page views: 75