การประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

การประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้แก่ ค่ายมือถือทุกค่าย และผู้ให้บริการเน็ตบ้านทุกราย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดรอบใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ที่ให้มีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home (WFH) โดยที่ประชุมได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง สำนักงานได้เน้นย้ำแนวทางการสนับสนุนการทำงานที่บ้านของประชาชนโดยให้แต่ละบริษัทเพิ่มความเร็วและความจุการใช้งานดาต้า สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ค่ายมือถือทุกค่ายและผู้ให้บริการเน็ตบ้านทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการให้ใช้งานได้อย่างดี ไม่สะดุด ในส่วนของรายละเอียดตัวแทนของแต่ละบริษัทรับจะนำไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันจันทร์หน้า
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (1/5/2021 3:32:26 PM)

Download

Page views: 183