กสทช. เผย NT ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 700 MHz งวดแรก จำนวน 3,670.742 ล้านบาทแล้ว

กสทช. เผย NT ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 700 MHz งวดแรก จำนวน 3,670.742 ล้านบาทแล้ว 
      นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 มี.ค. 2564) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2563 ช่วงความถี่ 738 – 748 MHz / 793 – 803 MHz ด้วยเงินประมูล 34,306 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกรวมทั้งสิ้น 3,670.742 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินในวงเงินส่วนที่เหลือ มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้ว สำหรับเงินดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย และเงินนำส่งกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้อยละ 15 แล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (16/3/2564 15:25:26)

Download