กสทช. มอบใบอนุญาตฯ คลื่น 700 MHz แก่ AWN

กสทช. มอบใบอนุญาตฯ คลื่น 700 MHz แก่ AWN 

            นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (1 เม.ย. 2564) กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แก่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 ช่วงความถี่ 733 – 738 MHz / 788 – 793 MHz ภายหลังจาก AWN ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกรวมทั้งสิ้น 1,835.478 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินในวงเงินส่วนที่เหลือ มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้วเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา  โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2579

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (4/1/2021 10:54:16 AM)

Download

Page views: 202