สำนักงาน กสทช. ย้ำให้ กกท. จัดสรรการถ่ายทอดสดแก่ทีวีดิจิตอลที่ร่วมถ่ายทอดอย่างเป็นธรรม ได้ดูการถ่ายทอดครบไม่มีการตัดตอน

          นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (23 พ.ย. 2565) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาวาระการประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final 2022) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แจ้งให้ กกท. ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง MOU ในการรับเงินสนับสนุนโดยเคร่งครัด และให้ กกท. นำส่งสัญญาที่ทำกับ FIFA ให้ กสทช. ทราบด้วย
             สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือย้ำให้ กกท. บริหารสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย โดยจะต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ตามข้อ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เท่านั้น และต้องมีการออกอากาศเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพื้นดินและระบบผ่านดาวเทียมหรือระบบเคเบิลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปิดกั้นช่องทางการได้รับชมทั้งหมดหรือบางส่วน ตามข้อ 4 ของประกาศฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งต้องตรวจสอบและควบคุมการออกอากาศการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 (FIFA World Cup Final 2022) ให้มีการออกอากาศเฉพาะในประเทศไทย
            “กกท. จะต้องจัดสรรโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2565 ให้ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน กสทช. ทราบหลังจากจบ MOU” นายไตรรัตน์ กล่าว
 
                                                                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (11/23/2022 1:42:12 PM)

Download

Page views: 123