บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,881,488,000 บาท และ ย่าน 900 MHz งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 4,072,848,000 บาท

            นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (วันที่ 6 มกราคม 2566) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 713 - 723 MHz
คู่กับ 768 - 778 MHz เมื่อปี 2562 ในราคาการประมูลสูงสุด 17,584 ล้านบาท และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz  ช่วงความถี่ย่าน 890 - 895 MHz คู่กับ 935 - 940 MHz เมื่อปี 2561 ในราคาการประมูลสูงสุด 38,064 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูล คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 จำนวน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับเงินค่าประมูล คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 5 จำนวน 4,072,848,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. แล้ว ตามเงื่อนไขของการชาระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
            สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 – 2 DTN ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,762,976,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมทั้งเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1 – 4 ที่ DTN ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 16,291,392,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่ง เงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (1/6/2023 11:44:31 AM)

Download

Page views: 78