กสทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกี่ยวกับทิศทางการให้บริการของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต

          วันที่ 15 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์สมภพ  ภูริวิกรัยพงศ์  กรรมการ กสทช.  ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้เรียนเชิญ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการให้บริการของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. 
             โดยทั้งสองฝ่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่คลื่นความถี่ 2300, 2100, 850 MHz ที่จะต้องส่งกลับคืนมาที่ กสทช. รวมถึงคลื่น 3500 MHz ที่เป็นคลื่น 5G หรือ 5.5G ที่มี eco system (อุปกรณ์, โครงข่าย, เครื่องมือถือที่รองรับการใช้งาน) มากที่สุด คลื่นความถี่สำหรับโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศ ธุรกิจประเภทบริการสาย Internet Broadband การจัดระเบียบสายสื่อสาร การดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงราคาและคุณภาพของการให้บริการของ NT ซึ่ง NT ได้รับรองถึงความพึงพอใจและการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวได้ก่อประโยชน์แก่ กสทช. และภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวม เป็นอย่างยิ่ง

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (8/21/2023 9:46:43 AM)

Download

Page views: 123