สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ในสาขา Digital Government Award ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 และเป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
           รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award จัดขึ้นโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ประกอบด้วย 24 เขตเศรษฐกิจ (ประเทศ) ทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จในการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล และการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง Science and ICT สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีหน่วยงานอื่นที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น Sarawak State Government กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (11/16/2023 3:41:42 PM)

Download

Page views: 89