62 ข้อเสนอการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด

Download

  • 62_ข้อเสนอการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/23/2019 10:33:40 AM)

Download

Page views: 627