(26) การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download