(19) การขอเพิ่มเติมการให้บริการ ประเภทการให้บริการ ขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download