วันที่บันทึก : 28 กุมภาพันธ์ 2565

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครบุคคลภาครัฐฯ.docx
  • ใบสมัครบุคคลภาครัฐฯ.pdf
  • ประกาศฯ.pdf